مساله خشم (۲): ابراز انسان‌گونه

/
انتقال عواطف و احساسات به صفحه کاغذ مانند تماشای صورت در برابر آینه است. فرصت آرایش، تغییر، بازبینی و بزک میدهد. شما میتوانید چهره خود در آینه را تماشا کنید و برای ویرایش آن به حد وسع تصمیمی بگیرید. عواطف و احساسات منتقل شده به کاغذ هم قابل مشاهده توسط خود فرد می شود و اینجاست که میتوان برای تغییر و یا اصلاح آن جدی‌تر دست به کار شد

مساله خشم (۱): می‌ایستم و می‌بینم

/
حالا آنقدر سرگرم تحلیل ماجرا شدم که انگار مشغول تحلیل یک نفری غیراز خودم هستم و ذوق حل مساله همه وجودم را گرفته. دقیقا مثل وقتهایی که به یک مساله فکر میکنم و برایش جوابی پیدا میکنم. اتفاق جالبی است؛ نه؟ اگر بجای هیولای خشم به «مساله خشم» فکر کنم احتمالا به نتایج بهتری خواهم رسید