تاملاتی و یادداشت‌هایی در باب انسان شناسی

انسان و محیط (۳): ماتریس همواره بی‌قرار

/
بنابراین وقتی از انسان صحبت میکنیم غرض یک ماتریس چند وجهی است که با هر مواجه تغییر خواهد کرد. یک نوازش ساده، مشاهده یک رخداد دلخراش، خندیدن به یک لطیفه، مواجهه با یک مصیبت، گرسنگی و تشنگی، هر قاشق غذا چه بسا هر خاطری که از ذهن ما می‌گذرد، در یک عبارت هر تجربه زیسته‌ای، عددی در این ماتریس وسیع را دگرگون خواهد کرد

انسان و محیط (۲): هر مَن، عددی است

/
فرض کنیم هر انسان عددی است که حاصل زمان (در دقیق ترین سطح ممکن و حتی دقیق تر از ثانیه) و مکان (در دقیق ترین مقیاس ممکن و حتی دقیق تر از میلیمتر) تولد باشد. یا قبل تر به نقطه و زمان انعقاد نطفه، عددی بدهیم آن وقت کدام انسان دقیقا مشابه دیگری است؟

انسان و محیط (۱): همچون جنین در رَحِم تاریخ

/
همیشه برایم سوال بوده چرا معمولا آدمهای اثرآفرین، در حاشیه اثرشان ننوشته‌اند که این نوشته ماحصل چه روزی و چه تجربه زیسته‌ای بوده؟ در زیر کدام آسمان، در هیاهوی کدام شهر، در گیر و دار کدام روزمرگی فلان ایده به سرشان رسیده و یا فلان موضوع را نوشته‌اند! چقدر خواندنی بود اگر مثلا ملاصدرا در دفتری نوشته بود که امروز یک هندوانه شیرین خوردم، ظهر کمی خوابیدم، بعد دقایقی در حوالی کَهَک قدم زدم و به فلان موضوع اندیشیدم! نه؟