اپیزود 15 - پادکست انسانک

۱۵- پنجاه و دو هرتز

,
اپیزود پانزدهم پادکست انسانک داستان یک تنهایی عمیق است. داستانی واقعی و برداشتهایی در باب تنهایی اگزیستانسیال یا تنهایی وجودی. نمیدانم قصه وال تنها به گوش‌تان خورده است یا نه، حاصل جستجوها و کشت و گذارهای اینترنتی و مرور مطالب وب سایتهای فارسی و …
اپیزود 15 - پادکست انسانک

۵-

بجای مقدمه امروز یکشنبه دهم فروردین نود و نه است و یادداشت برداری برای اپیزود پنجم را شروع کردم. مشغول جستجوی موضوعی بودم که ذهنم را چند عکس به خودش جلب کرد. نمیدانم در ضبط اپیزود به این موضوع اشاره خواهم کرد یا نه اما دیدم بهتر است …