نوشته‌ها

۳۱- ادب جدایی

/
 موضوع اپیزود سی و یکم، ادب ِجدایی است. سوالی که چند روز قبل در…