نوشته‌ها

سی و نهم: آ

/
در ابتدای اپیزود از اهمیت و ترجیح «تجربه» گفتم و بعد به بهان…

۲۸ – برای آرزوهایت

/
 همین حالا، آرزو داشتم که جهان مشتش را باز کند و ببینم یک غافلگیر…