نوشته‌ها

گزارش یک طوفان : هفته‌ای برابر عمر

/
یک هفته به مثابه یک عمر حدفاصل یکشنبه، هفدهم آذرماه نو…

انسان و محیط (۴): آدم عصاره عالَم

/
اما جهان، مکان ِجهیدن است پس آنطور که از جماد جهیده به نبات، از نبات جهیده به حیوان، از حیوان هم باید جهیده باشد به جهتی. و اینطور است که انسان، میشود محصول نطفه‌ای که خود حاصل از بلعیدن نبات و حیوان است و سرانجام، میوه عالم می‌شود آدم