نوشته‌ها

گزارش یک طوفان : هفته‌ای برابر عمر

یک هفته به مثابه یک عمر حدفاصل یکشنبه، هفدهم آذرماه نود و هشت تا اکنون که دقایق پایانی یکشنبه؛ بیست و چهارم از همان ماه است؛ به ظاهر یک هفته اما به باطن یک عمر گذشت. وقتی میگویم عمر نه از این جهت که با فقر کلمه روبرو باشم و…

انسان و محیط (۴): آدم عصاره عالَم

,
اما جهان، مکان ِجهیدن است پس آنطور که از جماد جهیده به نبات، از نبات جهیده به حیوان، از حیوان هم باید جهیده باشد به جهتی. و اینطور است که انسان، میشود محصول نطفه‌ای که خود حاصل از بلعیدن نبات و حیوان است و سرانجام، میوه عالم می‌شود آدم