نوشته‌ها

۳۸ – حال خوب

/
احتمالاً همه ما شنونده پندهایی از این دست بودیم که «در حال زن…