نوشته‌ها

۳۵ – زُلفار

/
کلمهٔ زُلفار معادل فارسی پیشنهادی، برای کلمه‌ای‌ست که حسام ایپکچ…