نوشته‌ها

سی و نهم: آ

/
در ابتدای اپیزود از اهمیت و ترجیح «تجربه» گفتم و بعد به بهان…