نوشته‌ها

۲۸ – برای آرزوهایت

/
 همین حالا، آرزو داشتم که جهان مشتش را باز کند و ببینم یک غافلگیر…