نوشته‌ها

۳۵ – زُلفار

/
  کلمهٔ زُلفار معادل فارسی پیشنهادی، برای کلمه‌ای‌ست که حسام ایپکچ…