نوشته‌ها

۳۳ – حا ضاد را

/
داستان ِاین اپیزود پیرامون نامه‌ای است که حدود هشتاد و یک سال قبل…
اپیزود هفدهم پادکست انسانک

۱۷- بودا مرهم کدام زخم؟

/
اپیزود هفدهم، جزییاتی دارد که با هدفون شنیده می شود. این اپ…