نوشته‌ها

سی و نهم: آ

/
در ابتدای اپیزود از اهمیت و ترجیح «تجربه» گفتم و بعد به بهان…

گزارش یک طوفان : هفته‌ای برابر عمر

/
یک هفته به مثابه یک عمر حدفاصل یکشنبه، هفدهم آذرماه نو…