نوشته‌ها

مرگ و زندگی

۲۹- مرگ[زندگی]مرگ

/
 نشسته بر تخته‌پاره‌ای در دریای پرموج زیستن بالا می‌رویم و پا…
اپیزود هفتم - هش

۷- هش !

/
 کاش شما هم در وقت شنیدن آن سوال، بهت زده شوید. کاش میانه شن…