نوشته‌ها

مرگ و زندگی

۲۹- مرگ[زندگی]مرگ

/
نشسته بر تخته‌پاره‌ای در دریای پرموج زیستن بالا می‌رویم و …
اپیزود هفتم - هش

۷- هش !

/
کاش شما هم در وقت شنیدن آن سوال، بهت زده شوید. کاش میانه شنیدن، …