نوشته‌ها

پاگرد سوم – پاییز ۹۹

/
 داستان انسانک به اولین یلدا رسید. نُه ماه از هم‌صحبتی‌مان در ا…