نوشته‌ها

ملال زوجیت

۱۴- ملال زوجیت

/
در اپیزود دوازدهم از تعریف ملال و تفاوت آن با درد گفتم. ا…
اپیزود دوازدهم پادکست انسانک

۱۲- ملال، راه کمال

/
تفاوت تفکر با شبهه تفکر را می‌دانید؟ چند دقیقه ابتدای صحبت به این موضوع پرداختم و بعد هم در مقدمه ورود به بحث «ملال زوجیت» کمی در باب ملال و مفهوم آن از نگاه آرتور شوپنهاور صحبت کرده‌ام