نوشته‌ها

۳- مینیمالیسم به مثابه مراقبه

کمی سخت است، نمی‌خواهم همین اول انقدر همه چیز را پیچیده کنم که به یک ترک زودهنگام برسم. اما سراغ هر چیزی که می‌روم تداخل دارد با مینیمال زیستن و هرچه بیشتر زندگی را مرور میکنم به باور پست اولم نزدیکتر می‌شوم که من می‌نیمالیست نیستم اما میخواهم چی…

۱- من مینیمالیست نیستم

قبل از هرچیز باید باخودم صادق باشم. من، حسام ایپکچی، یک مینیمالیست نیستم! به نظرم این اولین چیزی است که برای تغییر لازم دارم. مادامی که تعریف ناصادقانه‌ای از خودم داشته باشم به رشد صادقانه‌ای نخواهم رسید. به نظرم درمان هر دردی یک قدم نخستین د…