نوشته‌ها

سی و نهم: آ

/
در ابتدای اپیزود از اهمیت و ترجیح «تجربه» گفتم و بعد به بهان…

تونالیته شعور

/
تجربه زیسته‌ای که در اپیزود سی و هفتم انسانک با عمقی کمی…