نوشته‌ها

پادکست انسانک

پاگرد اول – بهار نود و نه

/
بعد از سه ماه همراهی و همسفری، رسیدیم به پاگرد اول. پاگرد همانجا که…
باورمان را زندگی می کنیم

۴ – باورمان را زندگی می کنیم

/
اپیزود چهارم پیرامون جمله معروف ژان پل سارتر است؛ جمله ای …

۳ – خواستن توانستن نیست

/
اپیزود خواستن توانستن نیست ماحصل یادداشتهای روز اول فرودین س…

انسانک چگونه آغاز شد؟

/
غروب دوم اسفندماه نود و هشت، زمانی که بنا به دستور پزشکی متوجه…