نوشته‌ها

پادکست انسانک

پاگرد اول – بهار نود و نه

/
بعد از سه ماه همراهی و همسفری، رسیدیم به پاگرد اول. پاگرد همانجا که…
باورمان را زندگی می کنیم

۴ – باورمان را زندگی می کنیم

/
 اپیزود چهارم پیرامون جمله معروف ژان پل سارتر است؛ جمله ای که…

۳ – خواستن توانستن نیست

/
 اپیزود خواستن توانستن نیست ماحصل یادداشتهای روز اول فرودین سال…

انسانک چگونه آغاز شد؟

/
غروب دوم اسفندماه نود و هشت، زمانی که بنا به دستور پزشکی متوجه…