جدیدترین اپیزود را اینجا بشنوید:

باورمان را زندگی می کنیم

اپیزود چهارم پیرامون جمله معروف ژان پل سارتر است؛ جمله ای که او گفت اما ویلما رادولف آن را زیست. این اپیزود از انسانک را تقدیم می‌کنم به تمام زنان و مردانی که در این روزها رنجور و دردمند از ویروس کرونا هستند. تفاوتی نمی کند به عنوان بیمار، پرستار، مراقب یا هرکس دیگر. این […]

پادکست فارسی انسانک

پادکست فارسی انسانک

در پادکست فارسی انسانک، تجربیات زیسته مان را مرور می‌کنیم؛ با کمی درنگ و تامل

پادکست فارسی انسانک

مجموعه‌ای از جستارهای صوتی است که در گستره انسان شناسی و رابطه هستی و انسان بحث می‌کند. من حسام ایپکچی هستم و سعی می‌کنم تا در هر اپیزود با درنگی کمی بیشتر از معمول به پدیده‌ها و تجربیات زیسته پیرامون خواهم پرداخت.

اگرچه از رونق پادکست فارسی کمتر از یک دهه می‌گذرد اما در این مجال کوتاه، پادکسترهای موفق و جوانی پای در عرصه گذشته‌اند و محتوای شنیداری قابل تقدیری تولید شده است. بالاخص که در حوزه تولید محتوای صوتی امکان کپی برداری و تولید محتوای غیراصیل وجود ندارد و این بر اهمیت و غنای کار افزوده