آخرین اپیزود پادکست فارسی انسانک

اروین یالوم پادکست انسانک

کتاب روان درمانی اگزیستانسیال نوشته اروین یالوم از دوست داشتنی‌ترین کتابهایی است که در دهه نود خوانده ام. از سال یکهزار و سیصد و نود و یک این کتاب را در دست دارم و می‌خوانم و در حاشیه ‌آن به وسع و فهم خودم یادداشت می‌نویسم. اما در جایگاه یک شاگرد، پرسشگری‌هایی نسبت به این […]

پادکست فارسی انسانک

.

.

پادکست فارسی انسانک مجموعه‌ای از جستارهای [1] صوتی است با قصد تامل [2] در تجربیات زیسته [3] به روایت حسام ایپکچی [0] 

انسانک روییده در روزهای پایانی زمستان نود و هشت و آغاز قرنطینه و خانه‌مانی است. موضوعات مطرح شده مانند سفرنامه‌ای است که در هر اپیزود موضوع مورد تامل قرار گرفته. شما می‌توانید انسانک را هر طور که میل دارید بشنوید اما پیشنهاد آن است که به ترتیب شنوا باشید. انسانک ابتدا و میانه هرماه منتشر خواهد شد.

[1] : تأمل. [ت َ ءَم ْم ُ](ع مص) نیک نگریستن. (دهخدا)

[2] : آنچیزی که نه مقاله است و نه داستان، نه بیانیه علمی است و نه متن تخیلی، بلکه افشای درونیات نویسنده است.

[3] : آگاهی حاصل از مواجهه با رخدادها و پدیدارها

[0] : پادکست فارسی انسانک یک خودم ِمحض است.