وبلاگ انسانک

وبلاگ انسانک سطرهایی است برای معرفی بهانه‌های تامل. کتابها و مقالات خوانده شده، فیلم یا رخداد دیده شده، موسیقی شنیده شده و آنچه که شاید در اپیزودها به عنوان الهام بخش یا منبع مورد استفاده قرار گرفته است.

حتما منابع خوب بسیار است، اما من در این وبلاگ، صرفاً کتابی که خودم خوانده‌ام یا فیلمی که خودم دیده‌ام را معرفی خواهم کرد.

آنچه ملاحظه می‌کنید متاثر از سلیقه نگارنده است؛ کتابهای معرفی شده، بدون ترتیب بوده و شامل بر منابع تخصصی و یا سیر مطالعاتی نیست.

وبلاگ انسانک