44 – طاغوت سوم

/
مشغول مطالعه کتابی بودم که دلم نیامد شما را از آن بی‌نصیب بگذارم. …

43 – درمیانگی

/
اگر با من در این مقدمه موافق باشید که هدف از اندیشیدن، تسکین‌…
پادکست انسانک اپیزود ۴۲ راه مربی است - Ensanak podcast Episode 42

42 – راه، مربی است

/
  راهی سفر بلندی هستیم و کوله‌هایمان از «خشم» انباشته. در اپیزود چ…

41 – آداب حق طلبی

/
موضوع اپیزود درباره حق طلبی است و آدابی که برای آن باید بدانیم و رعایت کنیم. بعد از مقدمه، اپیزود شامل است بر چهار «ادب» از آداب حق طلبی.

40 – مشکله معاش

/
نگفتم «مسئله معاش» بلکه گفتم «مُشکلۀ معاش» چون دیگر با مسئله ساده و…

39 – آ

/
در ابتدای این اپیزود از اهمیت و ترجیح «تجربه» گفتم و بعد به بهانه ت…

38 – حال خوب

/
احتمالاً همه ما شنونده پندهایی از این دست بودیم که «در حال زن…

37 – تونالیته شعور

/
تجربه زیسته‌ای که در اپیزود سی و هفتم انسانک با عمقی کمی…
اپیزود سی و ششم انسانک

36- پنجره

/
این پنجره را می‌بینید؟ همین پنجره کوچک در تصویر کاور... این پن…

35 – زُلفار

/
کلمهٔ زُلفار معادل فارسی پیشنهادی، برای کلمه‌ای‌ست که حسام ایپکچ…