۴۸- آفرین

/
کلمات مردم ساز هستند. در اپیزود چهل و هشتم با اندیشیدن به این ج…

47 – زَوال‌زار

/
همراهان قدیمی انسانک به خاطر دارند که در سال نخست انسانک (اپیزو…

46 – آیین درخت گردو

/
سرانجام کاروان انسانک در سال یکهزار و چهارصد و دو به اولین منزلگا…
اپیزود چهل و پنجم پادکست فارسی انسانک

45 – کسره

/
تصور کنید در گفتگویی شبانه پای صحبت‌های «کسره» نشسته‌اید و او برایتان قصه…

44 – طاغوت سوم

/
مشغول مطالعه کتابی بودم که دلم نیامد شما را از آن بی‌نصیب بگذارم. …

43 – درمیانگی

/
 اگر با من در این مقدمه موافق باشید که هدف از اندیشیدن، تسکین‌یا…
پادکست انسانک اپیزود ۴۲ راه مربی است - Ensanak podcast Episode 42

42 – راه، مربی است

/
  راهی سفر بلندی هستیم و کوله‌هایمان از «خشم» انباشته. در اپیزود چ…

41 – آداب حق طلبی

/
موضوع اپیزود درباره حق طلبی است و آدابی که برای آن باید بدانیم و رعایت کنیم. بعد از مقدمه، اپیزود شامل است بر چهار «ادب» از آداب حق طلبی.

40 – مشکله معاش

/
نگفتم «مسئله معاش» بلکه گفتم «مُشکلۀ معاش» چون دیگر با مسئله ساده و…

39 – آ

/
در ابتدای این اپیزود از اهمیت و ترجیح «تجربه» گفتم و بعد به بهانه ت…