41 – آداب حق طلبی

/
موضوع اپیزود درباره حق طلبی است و آدابی که برای آن باید بدانیم و رعایت کنیم. بعد از مقدمه، اپیزود شامل است بر چهار «ادب» از آداب حق طلبی.

40 – مشکله معاش

/
نگفتم «مسئله معاش» بلکه گفتم «مُشکلۀ…

39 – آ

/
در ابتدای این اپیزود از اهمیت و ترجیح…

38 – حال خوب

/
احتمالاً همه ما شنونده پندهایی از…

37 – تونالیته شعور

/
تجربه زیسته‌ای که در اپیزود سی…
اپیزود سی و ششم انسانک

36- پنجره

/
این پنجره را می‌بینید؟ همین پنجره…

35 – زُلفار

/
کلمهٔ زُلفار معادل فارسی پیشنهادی،…

34 – … آخ

/
اگر زندگی سفره‌ای باشد که بر آن طعم‌های…

33 – حا ضاد را

/
داستان ِاین اپیزود پیرامون نامه‌ای…

32- گفتی درمقام خُفت

/
در اپیزود سی و دوم پیرامون موضوعی…