37 – تونالیته شعور

/
تجربه زیسته‌ای که در اپیزود سی و هفتم انسانک با عمقی کمی…
اپیزود سی و ششم انسانک

36- پنجره

/
این پنجره را می‌بینید؟ همین پنجره کوچک در تصویر کاور... این پن…

35 – زُلفار

/
کلمهٔ زُلفار معادل فارسی پیشنهادی، برای کلمه‌ای‌ست که حسام ایپکچ…

34 – … آخ

/
اگر زندگی سفره‌ای باشد که بر آن طعم‌های متنوعی را تجربه می‌کنیم، شاید این…

33 – حا ضاد را

/
داستان ِاین اپیزود پیرامون نامه‌ای است که حدود هشتاد و یک سال قبل…

32 – گفتی درمقام خُفت

/
در اپیزود سی و دوم پیرامون موضوعی صحبت شده است که قریب به ثل…

پاگرد چهارم

/
در پاگرد چهارم، پیرامون چهار موضوع صحبت شده است: اول – خبر…

31 – ادب جدایی

/
موضوع اپیزود سی و یکم، ادب ِجدایی است. سوالی که چند روز قبل …

30 – را

/
تفکر، یک سیر و سیاحت است. سیاحتی که در آن با پیوند زدن چیزهایی…
مرگ و زندگی

29 – مرگ[زندگی]مرگ

/
نشسته بر تخته‌پاره‌ای در دریای پرموج زیستن بالا می‌رویم و …