جدیدترین اپیزود را اینجا بشنوید:

ملال زوجیت

در اپیزود دوازدهم از تعریف ملال و تفاوت آن با درد گفتم. اپیزود چهاردهم در رابطه با ملال زوجیت بحث می‌کنیم. آیا هر زوجیتی به ملال می‌رسد؟ آیا هر ملالی به کمال ختم می‌شود؟ سوالاتی از این دست موضوع اولین انسانک تابستانی است. برای معرفی موسیقی های استفاده شده در پادکست و توضیحات تکمیلی، وب […]

پادکست فارسی انسانک

پادکست فارسی انسانک

در پادکست فارسی انسانک، تجربیات زیسته مان را مرور می‌کنیم؛ با کمی درنگ و تامل

پادکست فارسی انسانک

مجموعه‌ای از جستارهای صوتی است که در گستره انسان شناسی و رابطه هستی و انسان بحث می‌کند. من حسام ایپکچی هستم و سعی می‌کنم تا در هر اپیزود با درنگی کمی بیشتر از معمول به پدیده‌ها و تجربیات زیسته پیرامون خواهم پرداخت.

اگرچه از رونق پادکست فارسی کمتر از یک دهه می‌گذرد اما در این مجال کوتاه، پادکسترهای موفق و جوانی پای در عرصه گذشته‌اند و محتوای شنیداری قابل تقدیری تولید شده است. بالاخص که در حوزه تولید محتوای صوتی امکان کپی برداری و تولید محتوای غیراصیل وجود ندارد و این بر اهمیت و غنای کار افزوده